Природонаучен музей на Черни Осъм

Информация за село Черни Осъм и Природонаучния музей

Село Черни Осъм се намира на 13 километра от Троян, на 185 километра от София и на 2 километра от Троянския манастир. Разположено е в планинския район на Троянския балкан, с надморска височина от 550 метра. Река Черни Осъм разделя селото с над 300 години традиция, на две части.
Село Черни Осъм е известно, освен с живописната си планинска природа, тишината, спокойствието и с природонаучния музей. Този музей притежава в себе си вълнуваща история, за своето създаване. През 1956 година местният биоложки учител Илия Илиев, заедно с учениците си дават началото на своите проучвания. Те препарират животните, хербаризират растенията и събират това, което сметнат за интересно от местността. Плодът на техния труд е поместен в коридорите на селското училището. В началото се е ползвал само като нагледен материал по предмета биология, но по-късно започва да привлича посетители от цяла България. През 1976 се построява сграда за експозицията, а през 1977 година е причислена към Окръжния исторически музей на град Ловеч. За независим Природонаучен музей на село Черни Осъм е обявен от 1992 година. Експозицията от над 700 вида е поместена в три зали. В едната са представени едрите бозайници, записи от дивата природа, включващи рев на мечки, песни на птици, виене на вълци и чакали и други звуци. В другата зала са изложени снимки на природните забележителности. Остъклена витрина съдържа, всички видове риби, влечуги и земноводни от района на Централна Стара планина. Насекомите и птиците, който са над 120 вида не остават неразгледани от посетителите на музея. На втория етаж са изложени на големи снимки, заснети в средата им семейство сърни, мечки, благородни и елени-лопатар, диви прасета и котки, чакали, вълци, златки, бялки и други видове животни.
Музеят е включен в списъка със Стоте туристически обекта на България. Неговата основна задача е да представи богатото природно разнообразие на Централен Балкан. Природолюбителите твърдят, че десет години в природата, едва ли биха стигнали за едночасовата обиколка на експозицията.  

Село Черни Осъм е известно, освен с живописната си планинска природа, тишината, спокойствието и с природонаучния музей.

уеб дизайн